Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

AZOT

Dünya atmosferinin % 78’ ini oluşturur. Renksiz, kokusuz, tatsız ve toksik olmayan azot yanıcı değildir. İnört özelliği nedeniyle bir çok uygulamada kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda ve basınçlarda bazı reaktif metallerle, ayrıca oksijen ve hidrojen gazları ile bileşir.

KULLANIM ALANLARI

  • Kimyasal üretimi ve kimyasalların korunması, inört atmosfer oluşturmak için
  • Gıdaların paketlenmesi, inört ( koruyucu atmosfer ) oluşturmak için
  • Elektronik üretimi, inört atmosfer oluşturmak için
  • Metal üretimi ve ısıl işlem, inört atmosfer oluşturmak için
  • Sağlık hizmetleri, biyolojik örneklerin dondurulması

NASIL ÜRETİLİR ?


Kriyojenik hava ayrıştırma tesislerinde, distilasyon kolonunda sıvılaşmış havayı, farklı kaynama noktaları esasına göre komponetlerine ayırarak.
Mambran tip tesislerde, havanın içindeki azotun gaz olarak ayrıştırılması ile.

  • SEMBOL : N
  • MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 14 gr / mol
  • KAYNAMA NOKTASI :-196o C